Kansanedustajaehdokas nro 183 - Jack Daous

"Tultuaan valituksi, kansanedustaja ei nouse korkeampaan asemaan ihmisten edessä, vaan tekee itsestään kansan palvelijan."


Syntyvyys Suomessa matalin kautta aikojen

Lukiessani tällaisia otsikoita suomalaisessa lehdistössä1, halu ryhtyä auttamaan Suomea, kotimaatani, kasvaa voimakkaasti. Samalla kun maahanmuuttoa tuetaan keinolla millä hyvänsä ja siihen on saatu myös pääministerin tuki2, näemme esimerkiksi ylläpidollisia haasteita3 suurissa ikäluokissa. 

Pidän maahamuutto- ja pakolaiskeskustelut tästä aiheesta erillisenä, mutta haluan nähdä, että suomalaiset perheet pystyisivät kasvamaan entistä enemmän ja ikääntyminen sekä eläköityminen ei aiheuttaisi Suomen kansalaisille ylimääräisiä harmaita hiuksia.

Uskon, että suurin syy pienen perheen tekemiseen ovat taloudelliset tekijät.

Jos arvostaisimme suomalaisia perheitä, tulisi lapsilisän vastata todellisia lapsiperheiden kulueriä. Vuoden 2017 kulutuksen mukaan yli 60% perheen menoista menee pakollisiin asioihin: muun muassa asuminen ja energia, ruoka, terveys, tietoliikenne4

Samalla voitaisiin poistaa monet muut tukimuodot, jotka liittyvät lapsien ylläpitoon, jotta voisimme vähentää byrokratiaa ja tuki olisi kaikille tasa-arvoista. Helpottamalla lapsilisän saamista ja korottamalla sen määrää, voivat perheet keskittyä olennaiseen - lasten kasvattamiseen.

Tämä antaisi myös mahdollisuuden perheille, joilla on kaksi lasta tai enemmän, jäädä hoitamaan lapsia kotona, sillä se on jo täysipäivästä työtä.

Kyllä, silloin uskon, että suomalaisten lisääntymishalu kasvaa, kun se on taloudellisesti turvattu. Suomalaiset ovat loogista ja järkiperäistä kansaa, eikä minunkaan suvussani tai lähipiirissä olla haluttu hankkia lapsia, ellei lapsen hyvää tulevaisuutta ole taattu. Haluan nähdä, ettei lasten saaminen perheeseen olisi päänvaiva.

Lue lisää esimerkiksi: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/06/26/miksi-lasten-hankintaa-lykataan-entista-pidemmalle

Lähteet:

1) https://yle.fi/uutiset/3-10102530 

2) https://www.juhasi.fi/blogi/suomalainen-maahanmuuttokeskustelu-tarvitsee-ennen-kaikkea-malttia/

3) https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3852471/Vanhustenhuollon+yksityistamisbuumin+seuraus+Umpikujassa+olevat+hoitajat+tekevat+itse+valvontapyyntoja+aluehallintovirastoon

4) https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot.html


Suomen maatalouden tulevaisuus

Maatalous on yksi suomalaisen, sekä Suomen valtion perusturvia, joita tulee ylläpitää, joko yksityisin varoin tai valtion hankkeilla, jotta peruselintarvikkeissa on omavaraisuus. 

Tämä on erittäin tärkeää kriisiaikoina. Tämä ei tarkoita vain esimerkiksi sotatilaa vaan mahdollisia muita maailmanlaajuisia tai paikallisia kriisejä.

On hyviä vuosia ja on huonoja vuosia, ja siihen tulee olla varautunut omin toimin ei odottaen, että joku auttaa.

Samaan aikaan hyvä ja vakaa maatalous työllistää pieniä kaupunkeja ja kuntia, joissa ei välttämättä ole muuta suurta liiketoimintaa. Yrityksiä tulee houkutella hankkimaan tuotteensa Suomen rajojen sisäpuolelta, jotta emme autioittaisi maaseutua. Monimuotoinen Suomi hyödyttää meitä kaikkia.


Koulutus ja kehitys kunniaan

Yliopistot ja korkeakoulut, sekä muut koululaitokset ovat yksi maan tärkeimpiä voimavaroja. Näitä kouluja ja opistoja tulee käyttää kehityksen kehtoina, jotka kehittävät ja tuottavat valtiolle ja valtiossa toimiville yrityksille innovatiivisia tuotteita ja keksintöjä. Hyvänä esimerkkinä toimii Aalto-yliopisto.

Valtion tulee tukea näitä voimakkaasti. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut myyvät kehittämiänsä ideoita ja tuotteita yrityksille suomessa ja niin myös ulkomaille - tätä tulee kehittää.

Koulutuksen tulee olla ilmaista suomalaisille. Ehtona on, että opiskelijoiden tulee työskennellä Suomessa määrätyn laskennallisen ajan, jossa valtio katsoo saaneensa koulutukseen käytetyn rahan hyödykseen. Haluan kutsua tähän muutokseen mukaan eri alojen ammattilaisia, jotta voimme laskennallisesti ja taloudellisesti löytää sen ajan, joka hyödyttää kaikkia.

Ulkomaalaisilla on mahdollista myös opiskella näissä koulutuksen kehdoissa, mutta heille se on markkinanhinnan mukaista. Jos ulkomaalainen jää Suomeen töihin, saa hän osan verohelpotuksena Suomessa asumisen ajan. Nämä määrät tulee myös laskea yhdessä taloudellisten ammattilaisten ja korkeakoulujen kanssa. 

Tämän tarkoituksena on pitää tietotaito Suomessa, vähentää "aivovuotoa" ulkomaille ja taata korkeakoulutuksen tasa-arvoinen mahdollisuus jokaiselle suomalaiselle. Samaan aikaan yliopistot saavat tukea esimerkiksi ympäristöverorahoista, jotta voimme määrätietoisesti kehittää sekä tutkia vaihtoehtoisten polttoiaineiden käyttöä. Erilaisilla valtion tukemilla projekteilla yliopistot voivat auttaa Suomea kehittymään kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja oikeasti ratkaisemaan tämänhetkisiä sekä tulevaisuuden haasteita.

Yhtenä merkittävimmistä haasteista on juuri ympäristöasiat ja niiden merkitys koko maapallollemme. Sen sijaan, että päättömästi nostamme veroja ja toivomme, että suuret kansainväliset yritykset löytäisivät vaihtoehtoisia polttoaineita, vähentäisivät maiden välisiä kuljetuksia ja oikeasti välittäisivät ympäristön roskaamisesta, voimme luottaa omiin ammattilaisiimme, jotka yhdessä korkeakouluopiskelijoiden kanssa loisivat puhtaampaa tulevaisuutta.


Maanpuolustus

Maanpuolustamisen tulee olla Itsenäisen Suomen oma tehtävä. Historiassa on nähty yhä uudelleen ja uudelleen, että oma apu on paras apu. Liittoutuminen sotilasliittoihin ei ole oikea tapa ratkaista tätä, vaan siitä tulisi suurempi ongelma kuin ratkaisu.
Suomi on pieni maa, jota ei pidä laittaa suurvaltojen pelinappulaksi eikä meidän tule sitä olla.

Myös hankintojen ja päätösten tulee olla järkiperäisiä, eivätkä poliittisia. 
Paikallisesti tehdyt päätökset eivät tarkoita sitä, ettemme ottaisi oppia omista ja muiden aikaisemmin tekemistä virheistä. Sen sijaan voimme arvioida naapurimaiden tai muiden EU-maiden tekemiä päätöksiä, nähdä niiden vaikutukset ja poikkitieteellisesti löytää juuri Suomelle ja Suomen kansalle sopivat ratkaisut.

Kaikissa maanpuolustuksen osissa on tärkeää tuoda mukaan jälleen eri alojen ammattilaiset, jotta voidaan arvioida ja ennakoida eri päätösten vaikutukset.

Suomen ei tule liittyä NATOon

Näyttää siltä, että historia toistaa itseään ja Suomen päättäjät eivät ole ottaneet opiksi Suomen historiasta suhteessa Venäjään ja Suomen suhdetta Venäjään. Vaihtoehtoisesti he eivät tiedä sitä tai ovat vain lukeneet valtamedian lehtiä Venäjän agressioista. En nyt puutu tässä yhteydessä eräiden muiden maiden agressioihin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin, sillä se on aivan oma asiansa. 

Suomen, joka on pieni maa, tulisi pysyä sataprosenttisesti puolueettomana suurvaltapolitiikasta. Euroopan unioniin liittymisessäkin on ollut jo haasteita. Sen ei pitänyt olla liittovaltio, eikä sen pitänyt vaikuttaa Suomen lakien kumoamiseen. 

Silloisten eduskuntapuolueiden virheellinen tiedotus Suomen kansalle jatkui rahaliittoon liittymällä. Liittyminen EU:hun ei ollut välttämätöntä eikä edes tarpeellista, sillä kauppasopimukset, muun muassa EFTA, olivat voimassaolevia sopimuksia. Meidät on jo saatu riittävän syvälle pimeyteen, joten nyt on aika näyttää valoa kansalle, jotta he näkevät NATOn suuret vaarat Suomelle. 

Kun katsotaan NATON laajentumista Venäjän rajoille, on selvää, että Venäjän tulee varautua ulkopuoliseen hyökkäykseen, kuten se historiallisesti on tehnyt. Tässä Sodassa Suomen ei tule olla mukana. NATO on varustautunut vaihvihkaa Baltian alueella sekä ympäri Venäjän rajoja ja antanut esimerkiksi Puolalle suurta tukea. 

Suomen tulee puolustaa omaa itsenäisyyttä, jonka myös maailma, mukaan lukien Venäjä, tunnustaa ja on arvostanut meidän puolueettomuutta. Ruotsi teki puolueettomuuspäätöksen viimeisen sodan jälkeen Venäjän kanssa ja on pysynyt siinä melko hyvin. 

Ehkä ruotsalaiset ovat viisaampia. Sen historia näyttää. Meillä ei ole uhkaa Venäjän suunnalta, jos emme liity NATOon. Jos liitymme olemme tykinruokaa. Jos puolustamme maatamma kaikilta suunnilta liittymättä sotilasliittoihin olemme paremmin turvassa. 

Toivon, että emme tule liittymään NATOon ja vastustan ehdottomasti siihen liittymistä. Tavallinen kansa tulee kärsimään ja rikkaat, vaikutusvaltaiset sekä päätöksentekijät rikastuvat vain liityttäessä. 

Vielä lopuksi tulee meidän suhteuttaa Venäjän käyttämä raha puolustusmenoihin, joka on noin 50miljardia euroa ja Yhdysvaltojen käyttämä rahamäärä, joka on noin 750 miljardia dollaria Pelkästään tuon pitäisi puhua sen puolesta, että Venäjän panostus puolustusmenoihin on hyvin vähäistä verrattunat NATO-maiden yli triljoonan euron määrään.


JACK DAOUSPERHEELLINEN YRITTÄJÄ

- Syntynyt Turun Heidekenissä 29.12.1961
- Vietin lapsuuteni Turussa 8-henkisessä perheessä
- Menin peruskoulun jälkeen töihin ja myöhemmin suoritin töiden ohessa Turun kauppakoulun
- Toimin ennen kauppakoulun suorittamista Wärtsilän telakalla hitsaajana
- Toimin talonmiehenä ja kiinteistöhoitajana vuoteen 2002 asti
- Perustin IT-alan perheyrityksen vuonna 1997, jossa toimin nykyisin kansainvälisten suhteiden johtajana sekä hallituksen jäsenenä
- Toimin myös suomenkielisen livetelevisiomedian päätöimittajanaUSKON KANSAINVÄLISYYTEEN, LUOTAN KEHITYKSEEN JA HALUAN NÄHDÄ MUUTOSTA

- Olen elävä esimerkki siitä, että yrittäjyys kannattaa - vaikeuksien kautta voittoon
- Vaikka en itse ole korkeakoulutettu, arvostan suuresti itsensä kehittämistä ja innovaatiota
- Muutin Suomesta Viroon vuonna 2003, mutta Turku, ystäväni ja sukulaiset ovat Suomessa edelleen
- Viro on opettanut minulle paljon ja olen valtioiden välisen yhteistyön puolella
- Haluan nähdä, että Suomi voi jatkaa hyvinvointivaltiona ja läheisteni tulevaisuus olisi turvattu


Sähköposti

kysy@jackdaous.fi   

Lisätietoa

Olen sitoutumaton kansanedustajaehdokas, mutta löydät minut Seitsemän tähden liike-puolueen listoilta.  
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli haluat kysyä jotain, kertoa mielipiteesi tai jakaa minulle kokemuksiasi.