Riksdagsledamot Jack Daous, beslut, vilka stöder hela livets regnbåge.

"Landet är för mänskan."


Lägsta födelsetal någonsin

Då jag läser rubriker som dessa, väcks min känsla för att hjälpa Finland, mitt fosterland, att växa kraftigt. Samtidigt då invandringen, med statsministerns godkännande, stöds med alla tillgängliga sätt, finner vi stora utmaningar inom de äldre årsklasserna.

Jag håller invandrar- och flyktingdiskussionera isär från detta ämne. Men jag vill se, att finska familjer kunde ha möjligheten att växa allt mer, utan att föråldrandet och pensioneringen skulle inhämta önödiga grå hår för de finska medborgarna.

Jag tror att största orsakerna för de så kallade små familjerna är ekonomiska. Ifall vi skulle uppskatta de finska familjerna, då skulle barnbidragen motsvara de reella kostnaderna för barnfamiljerna. Enligt konsumtionen år 2017, gick över 60 % av familjens utgifter till de nödvändiga kostanderna, som t.ex till boende-, mat-, hälso och kommunikationsutgifter.

Då barnbidragen skulle vara större, kunde flera andra stödformer slopas. På detta sätt kunde vi minska på byråkratin och då skulle stödformerna vara lika jämnställda för alla. Genom att underlätta utnyttjande av barnbidragen och höja dem, kan familjerna koncentrera sig på det viktiga - att uppfostra barnen.

Detta skulle gynna familjer med flere barn, då föräldrar kunde stanna hemma och sköta om barnen, för detta är ju ett heltidsarbete.

Ja, då tror jag, att de finska familjerna skulle bli allt flere, då detta är ekonomiskt säkerställt. Vi finnar är logiska och rationella mänskor. Inte heller i min släkt eller närstående har mänskor varit intreserade av att skaffa barn, ifall inte barnets framtid varit på säkra basis. Jag vill se att födseln inte hämtar med sej problem för familjen.

Läs mer på finska: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/06/26/miksi-lasten-hankintaa-lykataan-entista-pidemmalle

1) https://yle.fi/uutiset/3-10102530 

2) https://www.juhasi.fi/blogi/suomalainen-maahanmuuttokeskustelu-tarvitsee-ennen-kaikkea-malttia/

3) https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3852471/Vanhustenhuollon+yksityistamisbuumin+seuraus+Umpikujassa+olevat+hoitajat+tekevat+itse+valvontapyyntoja+aluehallintovirastoon

4) https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot.html


Den finska jordbrukets framtid

Jordbruket är ett av finnarnas och finska statens bastryggheter, som bör uppehållas. antingen med privata- eller statligamedel. Detta för att försäkra befinnandet av baslivsmedlen.

Detta är väldigt viktigt under kristiderna. Detta betyder inte enbart under krig, utan också under internationella eller lokala krissituationer.

Det finns bättre och sämre år, därför bör vi vara alltid redo att kunna fungera själv och inte vänta på att någon annan eventuellt skulle hjälpa oss.

En god och stabil jordbruk sysselsätter små städer och kommuner, där det eventuellt inte finns en stor företagssverksamhet. För att inte göra landsbyggden tom, bör företagen atraheras med att skaffa inhemska produkter. En diversifierad Finland gynnar alla.

Utbildningens och utvecklingens stora betydelse

Universitet och högskolor, och andra utbildningsinstitutioner är Finlands viktigaste resurser. Dessa utbildningsinstitutioner bör användas som bas, för utveckling och produktion av innovativa produkter och uppfinningar för staten och för statliga företag.

Dessa institutioner bör subventioneras kraftigt av staten. Universiteten och högskolorna säljer av de utvecklade produkterna till finska och utländska företag - Detta bör utvecklas.

Utvecklingen bör vara gratis för finlandare. Vilkoret är att studeranden bör arbeta en beräknad tid för den Finska staten. Detta så länge att staten ser sig ha förtjänat kostnaden för studierna tillbaka.

Utlänningar har också möjlighet att studera i dessa enheter, men dock för det gällande marknadspriset. Ifall utlänningen stannar och arbeta i Finland, får han/hon avdra en del av studiekostnaderna i beskattningen. Mängden av dessa avdragsbara kostander räknas tillsammans av ekonomister och högskolor.

Syftet med detta är att hålla know-hown i Finland, minska kompetensflykt och för att garantera en jämnställd högskoleutbildning för alla finländare. Samtidigt får universiteten stöd från t.ex miljöskattepengarna, för att vi skall målmedvetet kunna utveckla och forska användningen av de alternativa energiformerna. Med olika statssubventionerade projekt kan universiteten hjälpa Finland att uvecklas till ett intenationellt konkurenskraftigt land, samt att realistiskt kunna lösa dagens och framtidens utmaningar.

Ett av de mest betydande utmaningarna är just miljöfrågorna och deras betydelse för hela planeten. I stället för en kontinuerlig höjning av beskattningen och för vår förväntan, att stora internationalla bolag skulle hitta alternativa energiformer, förminska transporten mellan länder och för att realistiskt bry sej om nersmutsningen av miljön, kan vi lita på att våra egna professionella, tillsammans med högskolestuderanden kan göra en renare framtid.

Försvaret

Försvaret bör skötas av de självständiga Finland själv. Historien visar oss om och om igen, att egna hjälpen är den bästa hjälpen. Att ansluta sig till militärallianser är inte det rätta sättet att lösa detta, detta skulle endast innebära ett ännu större problem.

Finland är ett litet land, som skall inte vara och inte heller bör den göras till en bonde för supermakterna.

Lokala beslut betyder inte det att, vi inte skulle lära oss av våra egna eller andras misstag. Istället kan vi evaluera grann- och andra EU-länders beslut och påverkan av dem och på detta sätt tvärvetenskapligt hitta lösningar som passar för Finland och Finlands folk.

I alla försvarets grenar är det viktigt att hämta tillsammans alla profesionella från de olika yrkesgrenarna, för att kunna evaluera och förutse de olika beslutens inverkan.


E-post

kysy@jackdaous.fi   

Information

Jag är obunden kandidat i riksdagsvalet, men är uppställd i Rörelsen sju stjärnor. 
Hör av Dej och dela Dina åsikter och låt mej berätta om vad vi kan uppnå tillsammans.
Ta kontakt redan idag! kysy@jackdaous.fi
Mvh, Jack